Вологість, %, не більше: 19,0

Смітна домішка, %, не більше: 6,0

У тому числі:

Галька: 1,0

Зіпсовані зерна: 1,5

Важковідділні зерна: 2,0

Шкідлива домішка: 0,5

У числі шкідливої домішки:

Ріжки: 0,05

Гірчак повзучий: 0,01

В’язіль різнокольоровий: 0,01

Триходесма сива: не допускається

Зернова домішка, %, не більше: 10,0

У тому числі:

Обрушені зерна: 6,0

Пошкоджені зерна: 2,0

Пророслі зерна: 2,0

Крупність, %, не менше: 80,0

Зараженість шкідниками: не допускається