Вологість, %, не більше: 19,0

Смітна домішка, %, не більше: 5,0

У тому числі:

Галька: 1,0

Зіпсовані зерна: 0,5

Шкідлива домішка: 0,5

У числі шкідливої домішки:

Ріжки: 0,05

Головня: 0,05

В’язіль різнокольоровий: 0,01

Геліотроп опушенноплідний: 0,01

Триходесма сива: не допускається

Зернова домішка, %, не більше: 10,0

У тому числі:

Пророслі зерна: 2,0

Дрібні зерна, %, не більше: 5,0

Зараженість шкідниками: не допускається